torsdag 28 mars 2019

Sista arbetsdagen


Idag är makens officiella sista arbetsdag. Nu har han alltså gjort sitt på arbetet och kan hädanefter göra vad han vill på dagarna. Och nu kan han också ägna mer tid åt läsning. 

3 kommentarer: